สมัครสมาชิก

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
อีเมล์
ตั้งรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

ข้อกำหนดกติกาและเงื่อนไข

1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่กดโหวตมีสิทธิ์รับ ยามาฮ่า คิวบิกซ์ จำนวน 1 คัน โดยจะคัดเลือกจากผู้ที่กดโหวตรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า คิวบิกซ์ที่มียอดโหวตสูงสุดของกลุ่ม Qool boy และ Qute Girl 
2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการเลือกกดไลค์จำนวนครั้งสูงสุด จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
3. ระยะเวลากิจกรรมวันที่ 27 มี.ค.61 เวลา 10.00 น. - วันที่ 7เม.ย.61 เวลา 20.00 น.
4. ประกาศผลวันที่ 12 เม.ย.61 ทาง www.yamaha-motor.co.th
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

ข้อกำหนดในการโหวต และ กด Like


เงื่อนไขการ Vote / Likes
1. สามารถกด Vote ได้ 1 รูป / 1 ครั้ง / 1 ชั่วโมง
2. สามารถกด Like ได้ 14 ครั้ง/ 1 ชั่วโมง โดยจะกดเลือก Qool boy หรือ Qute girl ท่านไหนก็ได้

หมายเหตุ 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด